Prowadzenie firmy to przede wszystkim podejmowanie skutecznych decyzji. Takie decyzje podejmowane są przez w ramach zarządzania. Jednocześnie im szybsza jest firma na rynku tym zarządzanie firmą jest bardzo ważniejsze....